1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørholm Sogns Menighedsråd

Formand
Nørholm Bygade 52
9240 Nibe
 

Næstformand
Nørholm Bygade 58A
9240 Nibe
 

Kontaktperson
Nørholm Bygade 17
9240 Nibe
 

Kasserer
Nørholm Villavej 5
9240 Nibe
 

Kirkeværge
Nørholm Villavej 17
9240 Nibe
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 98370250
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk