1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Nimtofte-Tøstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Tøstrupvej 3
8581 Nimtofte
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Sivestedvej 47
Koustrup
8560 Kolind
 

Kirkeværge(Nimtofte Kirke), Kirkeværge(Tøstrup Kirke)
Stationsvej 17
8581 Nimtofte
 

Kasserer
Svenstrupvej 1
8581 Nimtofte
 

Kontaktperson
Elholtvej 4
Elholt
8550 Ryomgård
 

Menigt medlem
Tøstrupvej 92
Tøstrup
8581 Nimtofte
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Svenstrupvej 2
8581 Nimtofte
 
 86398047

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nimtofte-Tøstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37952958
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk