1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kornmarken 2
9240 Nibe

Næstformand
Grydstedvej 8A
9240 Nibe
 

Kirkeværge
Binderupvej 21
Vokslev
9240 Nibe
 
 98351168

Kirkeværge
Ll Algade 12A 1
9240 Nibe
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 45B
9240 Nibe
 
 98 35 24 97
Mob. : 26 64 95 03

Sekretær
Thit Jensens Vej 1
9240 Nibe

Kontaktperson
Kirstine Jensens Vej 12
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Gl Tårupvej 5B
Tårup
9240 Nibe

Menigt medlem
Mellemgade 4
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Solhøj 30
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Klæstruplundvej 3
Klæstruplund
9240 Nibe
 

Formand for valgbestyrelsen
Gelstrupvej 3
Gelstrup
9240 Nibe
 

Provst (kirkebogsfører)
Sygehusvej 2
9240 Nibe
 
 98351035

Sognepræst
Nørholm Bygade 46
9240 Nibe
 
 98341207

Overensk. sognepræst
Thit Jensens Vej 12
9240 Nibe
 
 20462425

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17083619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk