1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Næstelsø-Mogenstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Holmevej 1
Næstelsø
4700 Næstved

Næstformand, Kasserer
Svalehøjen 6
Pederstrup
4700 Næstved
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hybenvænget 10
4160 Herlufmagle

Kirkeværge
Holmevej 38
Brandelev
4700 Næstved
 

Sekretær
Åvænget 11
Mogenstrup
4700 Næstved
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Brinken 123B
Mogenstrup
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Stenholmvej 9B
Brandelev
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Stejlehøjen 22B
Pederstrup
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Højen 12
Mogenstrup
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 6 A
Næstelsø
4700 Næstved
 
 50456028
Mandag er fridag

Sognepræst
Byvej 17
Hammer
4700 Næstved
 
 55761336
Mandag er fridag. Træffes på tlf. 21 46 13 30

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Næstelsø-Mogenstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40321918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk