1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Næsborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Digevej 7
Aggersund Syd
9670 Løgstør

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ageren 6
Salling
9670 Løgstør

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderkærsvej 11
Næsborg
9670 Løgstør

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Haugårdsvej 110
Næsborg
9670 Løgstør
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lyngvejen 52
Næsborg
9670 Løgstør

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brårupvej 11
Salling
9670 Løgstør
 
 98681131

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Næsborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44611813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk