1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ådalens Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gml Oustrupvej 15
Mygind
8544 Mørke

Næstformand
Kirkestræde 5
Søby
8543 Hornslet

Menigt medlem
Østrupvej 27
Østrup
8543 Hornslet
 
 86998044 / 21716972

Kontaktperson
Kløvevej 10
Skørring
8544 Mørke
 
 86974459 / 20234459

Kirkeværge(Mygind Kirke), Kirkeværge(Skørring Kirke)
Ådalen 1
Skørring
8544 Mørke

Kirkeværge(Halling Kirke), Kirkeværge(Søby Kirke), Kirkeværge(Skader Kirke)
Solhøjvej 10
Halling
8543 Hornslet
 

Kasserer
Jens Bassesvej 10
Skader
8543 Hornslet
 

Menigt medlem
Krogsbækvej 8
Karlby
8543 Hornslet
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 3
søby
8543 Hornslet
 
 86974400

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ådalens Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23079216
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk