1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mou Sogns Menighedsråd

Formand
Mulbjergvej 24 st
Dokkedal
9280 Storvorde
 
 42 42 23 73 / 23 83 73 95

Næstformand, Kirkeværge
Ladefogedvej 10
Mou
9280 Storvorde
 
 24 84 11 94

Kasserer
Dokkedalvej 23D
Mou
9280 Storvorde
 
 98 31 17 21 / 29 62 76 75

Sekretær(Mou Kirke), Menigt medlem(Mou Kirke)
Gartnervej 80B
9200 Aalborg SV
 

Kontaktperson
Fjordvej 11
Mou
9280 Storvorde
 

Bygningssagkyndig
Dokkedalvej 38A
Mou
9280 Storvorde
 

Menigt medlem
Ny Høstemarkvej 37
Mou
9280 Storvorde
 

Menigt medlem
Kastaniegaarden 7
Mou
9280 Storvorde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gulnarevej 8
9260 Gistrup
 
 61439593

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mou Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54440510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk