1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mou Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Mulbjergvej 24 st
Dokkedal
9280 Storvorde
 
 42 42 23 73 / 23 83 73 95
Pia Køhler Ryom

Næstformand, Kirkeværge(Mou Kirke)
Ladefogedvej 10
Mou
9280 Storvorde
 
 24 84 11 94
Hanne Heilskov Sørensen

Kirkeværge(Dokkedal Kirke)
Kystvej 220
Dokkedal
9280 Storvorde
 
 98 31 05 80 / 40 37 58 03
Karen Marie Tonnisen

Menigt medlem
Dokkedalvej 23D
Mou
9280 Storvorde
 
 98 31 17 21 / 29 62 76 75
Lis Birgit Guldbæk

Kasserer
Aalborgvej 41
Mou
9280 Storvorde
Lena Nørgaard

Menigt medlem
Egense Hjørnet 19A
Egense
9280 Storvorde
Kate Knudsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dokkedalvej 8
Mou
9280 Storvorde
 
 98311041/61439593
Fredag er fridag.
Michelle Holst Andersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mou Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54440510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk