Menighedsråd

Næstelsø-Mogenstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Næstelsø-Mogenstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7502@SOGN.DK
CVR-nummer: 40321918

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Holmevej 1
Næstelsø
4700 Næstved
Næstformand, Kasserer
Svalehøjen 6
Pederstrup
4700 Næstved
Menigt medlem
Stejlehøjen 22B
Pederstrup
4700 Næstved
Tlf: 22378313
Sekretær
Åvænget 11
Mogenstrup
4700 Næstved
Tlf: 61680411
Kirkeværge
Holmevej 38
Brandelev
4700 Næstved
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hybenvænget 10
4160 Herlufmagle
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Brinken 123B
Mogenstrup
4700 Næstved
Menigt medlem
Stenholmvej 9B
Brandelev
4700 Næstved
Menigt medlem
Højen 12
Mogenstrup
4700 Næstved
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 6 A
Næstelsø
4700 Næstved
Tlf: 50456028
Sognepræst
Byvej 17
Hammer
4700 Næstved
Tlf: 55761336

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.