1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mønsted Sogns Menighedsråd

Formand
Kalkværksvej 11
Toftum
7850 Stoholm Jylland

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Østermarksvej 8
Mønsted
8800 Viborg

Kasserer
Holstebrovej 190
Daugbjerg
8800 Viborg

Menigt medlem
Mønsted Skovvej 22
8800 Viborg

Kirkeværge
Blegevej 54
Mønsted
8800 Viborg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sejbækvej 2
Daugbjerg
8800 Viborg
 
 97548041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mønsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26216028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk