1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

Formand
Kikkenborgvej 45
Nees
7570 Vemb
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Grønsmøllevej 11
Nees
7660 Bækmarksbro
 

Kirkeværge
Skovvangvej 18
Nees
7570 Vemb
 

Kirkeværge
Kræmmergårdvej 14
Møborg
7660 Bækmarksbro
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Bossenhøjvej 39
Møborg
7660 Bækmarksbro
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Møborgkirkevej 9
Møborg
7660 Bækmarksbro
 

Kontaktperson
Møborgkirkevej 21
Møborg
7660 Bækmarksbro
 

Menigt medlem
Smedegårdvej 4
Møborg
7660 Bækmarksbro
 

Provst
Bøvlingvej 15
Bøvling
7650 Bøvlingbjerg
 
 97885055

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østvangen 18
Møborg
7660 Bækmarksbro
 
 97881270

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Møborg-Nees Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31992982
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk