1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Melholt Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Strandvejen 274
Melholt
9340 Asaa

Næstformand, Kontaktperson
Søndre Smalbyvej 17
9370 Hals

Menigt medlem
Teglvej 1
9340 Asaa

Kirkeværge
Nordre Smalbyvej 1
9340 Asaa

Kasserer
Frederikshavnsvej 2B st th
9300 Sæby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skippergade 21
9340 Asaa

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Melholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54305710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk