1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klokbakken 13
Todbjerg
8530 Hjortshøj
 
 25 67 03 37
Helle Malte Sørensen

Næstformand
Bøggildsvej 2
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Michael Johanson

Kontaktperson
Kalstrup 7
Mejlby
8530 Hjortshøj
Randi Dejgaard Stidsing

Kasserer
Præstemarken 9
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Karin Fonnesbæk Madsen

Kirkeværge(Todbjerg Kirke)
Dammen 3
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Torben Hvid

Menigt medlem
Engtoftevej 6B
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Astrid Grethe Moltved

Kirkeværge
Bøggildsvej 38
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Inge Buss la Cour

Menigt medlem
Lindå Hede 12
Lindå
8543 Hornslet
 

Menigt medlem
Grøndalsvej 54 3 2
8260 Viby J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bøggildsvej 16
Todbjerg
8530 Hjortshøj
 
 86999005
Træffes ikke mandag
Vibeke Boye Liisberg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37970972
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk