1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klokbakken 13
Todbjerg
8530 Hjortshøj

Næstformand, Sekretær
Bøggildsvej 38
Todbjerg
8530 Hjortshøj

Kirkeværge
Dammen 3
Todbjerg
8530 Hjortshøj

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lindå Hede 12
Lindå
8543 Hornslet
 

Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Bøggildsvej 2
Todbjerg
8530 Hjortshøj

Kontaktperson
Kalstrup 7
Mejlby
8530 Hjortshøj

Menigt medlem
Engtoftevej 6B
Todbjerg
8530 Hjortshøj

Menigt medlem
Mejlbyvej 692
Mejlby
8530 Hjortshøj
 

Menigt medlem
Clemensvej 9
Bendstrup
8530 Hjortshøj
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bøggildsvej 16
Todbjerg
8530 Hjortshøj
 
 86999005
Træffes ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37970972
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk