1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mejdal Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lyngkrogen 14
Mejdal
7500 Holstebro
 

Næstformand
Kabbelejevej 35
Mejdal
7500 Holstebro
 

Kirkeværge
Slåenvej 82
Mejdal
7500 Holstebro
 

Kasserer
Birkevej 4
Mejdal
7500 Holstebro

Sekretær
Bøgevej 11
Mejdal
7500 Holstebro
 

Kontaktperson
Tjørnevej 27
Mejdal
7500 Holstebro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Munkbrovej 8
7500 Holstebro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Prins Buris Vej 43B
Mejdal
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Liden Kirstens Alle 63
Mejdal
7500 Holstebro
 
 28709570
Fri mandag Tlf. 28 70 95 70 Kordegnekontoret Hovedgaden 3, Tvis 7500 Holstebro tlf. 97435716

Overenskomstansat sognepræst

Sognepræst
Prins Buris Vej 29
Mejdal
7500 Holstebro
 
 23721855

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mejdal Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 76753113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk