Menighedsråd

Marvede Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Marvede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7334@SOGN.DK
CVR-nummer: 18895471

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Spjellerupvej 36
Spjellerup
4700 Næstved
Tlf: 21623101
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Marvedevej 53
Menstrup
4700 Næstved
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstelundsvej 3
Marvede
4700 Næstved
Sekretær
Skælskør Landevej 16
Tornemark
4262 Sandved
Kontaktperson
Ageren 20
Mogenstrup
4700 Næstved
Tlf: 40811039
Kirkeværge
Spjellerupvej 8
Spjellerup
4700 Næstved
Tlf: 29475505

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.