1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Kertemindevejen 27
5290 Marslev
 

Næstformand
Vinkelvej 7
5290 Marslev
 

Formand for valgbestyrelsen
Kløvervænget 16
5550 Langeskov

Kirkeværge
Bækskov 30
5290 Marslev
 

Kasserer
Bispehaven 12
5550 Langeskov
 

Menigt medlem
Hans Tausensgade 15
5550 Langeskov
 

Menigt medlem
Holevvej 26
5290 Marslev
 

Menigt medlem
Enghavevej 6
5290 Marslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Marslev Byvej 14
5290 Marslev
 
 24900886

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28163290
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk