1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Maribo Domsogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Østervang 57
4930 Maribo
 
 41 41 20 02
Susanne Hviid

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderparken 26 st tv
4930 Maribo
Nanna Kirk Petersen

Kirkeværge
Sønderparken 22 st tv
4930 Maribo
 
 25 79 29 32
Niels Christian Devantier

Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søvænget 34
4930 Maribo
Tommy G Lindebjerg Nielsen

Menigt medlem
Klostergade 2B 1 tv
4930 Maribo
Susan Rasmussen

Menigt medlem
Garvergården 7
4930 Maribo
Tine Connie Skovbølle Holst

Menigt medlem
Sønderparken 26 2 tv
4930 Maribo
Steffen Peter Gliese

Menigt medlem
Torvet 22
4930 Maribo
Marianne McLaughlin

Sekretær - ikke medlem
Branderslevvej 15
Branderslev
4900 Nakskov
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Klostergade 35
4930 Maribo
 
 54780686
Fredag fridag
Anne Birgitte Reiter

Sognepræst
Kirkestræde 4
4930 Maribo
 
 54784421
Træffes bedst kl. 12.00 - 13.00 eller efter aftale. Mandag fridag.
Per Møller

Sognepræst
Tjennemarkevej 6
4952 Stokkemarke
 
 54711076
Laura Håkansson

Pilgrims- og sognepræst
Refshalevej 28
4930 Maribo
 
 40233313
Mandag fri
Charlotte Louise Backhaus

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Maribo Domsogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11234313
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk