1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Malt Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Ludvig Schrøders Vej 7B st
6600 Vejen
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Ludvig Schrøders Vej 9A st
6600 Vejen
 
Pt. kasserer

Kirkeværge
Jelshøjvej 10
6600 Vejen
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kongeåvej 51
6600 Vejen
 
 22239235

Medlem af valgbestyrelsen
Maltvej 69
Askov
6600 Vejen
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 40863391 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Malt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43338811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk