1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Malling Sogns Menighedsråd

Formand
Tværgade 111
8340 Malling
 

Næstformand
Ajstrupvej 18
8340 Malling
 

Næstformand
Majsvænget 28
8340 Malling
 

Kasserer
Markskellet 53
8340 Malling
 

Kontaktperson
Veilgårdsparken 54
8340 Malling
 

Menigt medlem
Bredgade 93
8340 Malling
 

Menigt medlem
Bygvænget 11
8340 Malling
 

Menigt medlem
Norsmindevej 203
8340 Malling
 

Kirkeværge(Malling Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Hedemarksvej 11
8340 Malling
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Majsvænget 24
8340 Malling
 
Træffes alle dage. Mandag er fridag.

Sognepræst
Hørgårdsvej 35A
8240 Risskov
 
 64 81 26 86

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Malling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36558113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk