1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kærgaardsvej 16
9681 Ranum
 

Næstformand, Kontaktperson
Sigsvej 30
9681 Ranum
 

Kirkeværge(Ranum Kirke)
Sønderbakken 31
9681 Ranum
 

Kirkeværge(Malle Kirke)
Vanstedvej 61
9670 Løgstør
 

Kasserer
Næsbyvej 7
9681 Ranum
 

Menigt medlem
Seminarievej 6
9681 Ranum
 

Menigt medlem
Holmgårdsvej 14
9681 Ranum
 

Sognepræst
 

Sognepræst
Stentoften 4
Rebild
9520 Skørping

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ranum-Malle Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35288074
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk