1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Måløv Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Møllemosen 97
2760 Måløv

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Kratlodden 9
2760 Måløv
 

Kasserer
Møllemosen 75
2760 Måløv
 

Menigt medlem
Gjørdingvej 14
2760 Måløv
 

Menigt medlem
Søndergårds Allé 7 2 tv
2760 Måløv
 

Menigt medlem
Rastestedet 15
3500 Værløse
 

Menigt medlem
Vadsbjerg 11
2760 Måløv
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kratlodden 19
2760 Måløv
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kærlodden 32
2760 Måløv
 

Menigt medlem
Kærlodden 12
2760 Måløv
 

Menigt medlem
Søndergårds Allé 3 3 mf
2760 Måløv
 

Sekretær - ikke medlem
Østrupvej 3
Herringløse
4000 Roskilde
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Møllemosen 5
2760 Måløv
 
 44661560
Træffetid: Ring 4466 1560, er jeg ikke hjemme så læg en besked.
Lisbeth Hannibal

Overenskomstansat sognepræst
 
 26714242
michaelag.andersen@gmail.comTlf.: 4542 0442 eller 2671 4242
Michael Adam Grønbeck Andersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Måløv Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65324911
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk