Menighedsråd

Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8592@SOGN.DK
CVR-nummer: 31815886

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Sognegårdsvej 7
Sjørslev
8620 Kjellerup
Tlf: 50929144
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Kongemosevej 15
Hvam
8620 Kjellerup
Menigt medlem
Kjellerupvej 9
Vandet
8620 Kjellerup
Tlf: 86667132/51786095
Kasserer
Ydunsvej 2
8800 Viborg
Tlf: 51324150
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sjørslevvej 77
Sjørslev
8620 Kjellerup
Kontaktperson
Silkeborgvej 67
8800 Viborg
Tlf: 20121525
Kirkeværge
Bisballevej 44
8800 Viborg
Tlf: 86667275/28666284
Menigt medlem
Vandet Mosevej 1
Vandet
8840 Rødkærsbro
Tlf: 86667607/21624071
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Egestien 2
Birgittelyst
8800 Viborg
Kirkeværge
Demstrupvej 33
8800 Viborg
Menigt medlem
Sjørupvej 65
Skelhøje
7470 Karup J
Menigt medlem, Orlov
Gl Skolevej 33
Demstrup
8620 Kjellerup
Overenskomstansat sognepræst
Sognepræst (kirkebogsfører)
Adelvej 3
Sjørslev
8620 Kjellerup
Tlf: 86667048
Fri mandag Mobil 29336402
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.