1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lynge Sogns Menighedsråd

Formand
Sønderskovvej 15
4180 Sorø
 

Næstformand
Islandsvej 2
4180 Sorø
 

Kirkeværge
Hulhøjvej 2
Herrestrup
4190 Munke Bjergby
 

Kasserer
Sognefogedvej 17
4180 Sorø
 

Kontaktperson
Lindebjærgvej 13
4180 Sorø
 

Menigt medlem
Rundhøjskrogen 20
4180 Sorø
 

Menigt medlem
Lynge Byvej 28
4180 Sorø
 

Menigt medlem
Knudsvej 8
4180 Sorø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lyngevej 8
4180 Sorø
 
 57832320

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Lyngevej 8
4180 Sorø
 
 57832320

Pastor
Valdemarsvej 3
4180 Sorø
 
 20580388

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lynge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57519819
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk