Menighedsråd

Lynge-Uggeløse Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lynge-Uggeløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7425@SOGN.DK
CVR-nummer: 66283917

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Æblebakken 10
3540 Lynge
Tlf: 41897409
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Humlehaven 3
3540 Lynge
Tlf: 51707048
Kirkeværge
Ringbjerget 17
3540 Lynge
Tlf: 20867357
Kasserer
Baunebakken 12
3540 Lynge
Tlf: 22648662
Overenskomstansat sognepræst, Medlem af valgbestyrelsen
Uggeløse Bygade 79
3540 Lynge
Menigt medlem
Bygmarken 5
3540 Lynge
Menigt medlem
Gladgårdsvænge 12
3540 Lynge
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ved Gadekæret 2B
3540 Lynge
Tlf: 61507028
Træffes bedst: Tirsdag til fredag ml. kl. 11.00 - 12.00 Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.