1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lynge-Uggeløse Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Æblebakken 10
3540 Lynge
 
 41897409

Næstformand, Kontaktperson
Sandkildevej 1
3540 Lynge

Kirkeværge
Ringbjerget 17
3540 Lynge

Kasserer
Baunebakken 12
3540 Lynge

Menigt medlem
Bygmarken 5
3540 Lynge
 

Menigt medlem
Vildroseparken 4
3540 Lynge

Menigt medlem
 
 peter.cigar@gmail.com

Medlem af valgbestyrelsen
Mosegårdsvej 1
3540 Lynge

Medlem af valgbestyrelsen
Humlehaven 3
3540 Lynge

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ved Gadekæret 2B
3540 Lynge
 
 48187028
Træffes bedst: Tirsdag til fredag ml. kl. 11.00 - 12.00 Mandag er fridag

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Lynge Bygade 27A
3540 Lynge
 
 23497020

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lynge-Uggeløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66283917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk