1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Skibstedvej 47
Lyngby
9520 Skørping

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Elmelunden 11
9575 Terndrup
 

Kirkeværge
Birkevej 3
9575 Terndrup
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skibstedvej 55
Lyngby
9520 Skørping
 
 privat: 98-339096

Kasserer, Sekretær
Skovvej 8
9575 Terndrup
 

Menigt medlem
Bogfinkevej 9
9575 Terndrup
 

Menigt medlem
Lyngbyvej 13
Lyngby
9520 Skørping
 

Menigt medlem
Skørpingvej 3
9575 Terndrup
 

Kirkeværge
Ådalen 51
9575 Terndrup
 

Menigt medlem
Bogfinkevej 40
9575 Terndrup
 

Menigt medlem
Aalborgvej 5D
9575 Terndrup
 

Pastor emer. (kirkebogsfører)
Marcussens Bro 4
9560 Hadsund
 
 98339207
41469000

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 98094555
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk