1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lyne Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Højallé 7
Lyne
6880 Tarm
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Stenbjergvej 10
Lønborg
6880 Tarm
 

Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Tinghedevej 2D
Lyne
6893 Hemmet
 

Kasserer
Kirkestien 6
Lyne
6880 Tarm
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Tinghedevej 3
Lyne
6893 Hemmet
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Anerbjergevej 33
Sdr Bork
6893 Hemmet
 
 75280067

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lyne Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57230916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk