1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Trekronervej 12
Tolstrup
8832 Skals
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Låstrupvej 23A
Låstrup
8832 Skals
 

Kirkeværge, Bygningssagkyndig
Tingvej 12C
Ulbjerg
8832 Skals
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ternevej 7
Ulbjerg
8832 Skals
 

Sekretær
Løgstørvej 57
Låstrup
8832 Skals
 

Kontaktperson
Villavej 7
Ulbjerg
8832 Skals
 

Kirkeværge - ikke medlem
Nordholtvej 10
Nr. Rind
8832 Skals
 

Menigt medlem
Tingvej 46
Ulbjerg
8832 Skals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sundstrupvej 1
Ulbjerg
8832 Skals
 
 86697226

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70559218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk