1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lundø Sogns Menighedsråd

Formand
Jelsevej 32
Lundø
7840 Højslev
 

Næstformand
Lundøvej 151
Lundø
7840 Højslev
 

Kirkeværge
Drivvejen 1
Lundø
7840 Højslev
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Lundøvej 173
Lundø
7840 Højslev
 

Kontaktperson
Lundøvej 140
Lundø
7840 Højslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ørslevklostervej 71 D
Højslev K
7840 Højslev
 
 97537001

Overenskomstansat sognepræst
Gl. Aalborgvej 52
8800 Viborg
 
 97539700

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lundø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10629918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk