1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lundehus Sogns Menighedsråd

Formand
Emdrup Vænge 184
2100 København Ø

Næstformand
Egebæksvej 9A st
2100 København Ø
 

Kirkeværge
Havsgårdsvej 18
2900 Hellerup
 

Kasserer
Saltum Alle 10
2770 Kastrup
 

Kontaktperson
Havsgårdsvej 16
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Tuborgvej 149
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Horserødvej 2
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Langesund 13 4 th
2100 København Ø
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Danstrupvej 15
2100 København Ø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Danstrupvej 15
2100 København Ø
 
 6167 3455

Sognepræst
Rudolph Berghs Gade 21
2100 København Ø
 
 40409392

Sognepræst primært for den færøske menighed ved Hans Egedes Kirke
Vardegade 14 1 th
2100 København Ø
 
 5135 5190

Sognepræst
Havsgårdsvej 5
2900 Hellerup
 
 39 46 46 66

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lundehus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21753912
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk