1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lundehus Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Emdrup Vænge 184
2100 København Ø

Næstformand
Egebæksvej 9A st
2100 København Ø
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Danstrupvej 15
2100 København Ø
 

Sognepræst, Født medlem
Havsgårdsvej 5
2900 Hellerup
 

Kirkeværge
Havsgårdsvej 18
2900 Hellerup
 

Kasserer
Langesund 13 4 th
2100 København Ø
 

Kontaktperson
Klosterrisvej 1 st tv
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Havsgårdsvej 16
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Horserødvej 2
2100 København Ø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lyngbyvej 142 st tv
2100 København Ø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Danstrupvej 15
2100 København Ø
 
 6167 3455

Sognepræst, Født medlem
Rudolph Berghs Gade 21
2100 København Ø
 
 40409392

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lundehus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21753912
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk