Menighedsråd

Lundehus Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lundehus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7066@SOGN.DK
CVR-nummer: 21753912

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Emdrup Vænge 184
2100 København Ø
Tlf: 51257088
Næstformand
Egebæksvej 9A st
2100 København Ø
Menigt medlem
Havsgårdsvej 16
2900 Hellerup
Menigt medlem
Horserødvej 2
2100 København Ø
Kirkeværge
Havsgårdsvej 18
2900 Hellerup
Kasserer
Langesund 13 4 th
2100 København Ø
Medlem af valgbestyrelsen
Lyngbyvej 142 st tv
2100 København Ø
Kontaktperson
Klosterrisvej 1 st tv
2100 København Ø
Sognepræst, Født medlem
Rudolph Berghs Gade 21
2100 København Ø
Tlf: 40409392
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Havsgårdsvej 5
2900 Hellerup
Tlf: 39 46 46 66
Sognepræst
Frederiksborgvej 43A 1 tv
2400 København NV
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.