1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Egemosevej 25
5882 Vejstrup

Næstformand, Kirkeværge
Landevejen 83
5882 Vejstrup

Kirkeværge
Havnevej 26
Lundeborg
5874 Hesselager
 

Kirkeværge, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Tanghavevej 23
5883 Oure
 

Kasserer
Løvvænget 9
Lundeborg
5874 Hesselager

Kontaktperson
Tiselholtvej 18
5882 Vejstrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Skovvænget 21
Lundeborg
5874 Hesselager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Albjergvej 30
5883 Oure
 
 62281186

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34677190
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk