1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Farstrup-Lundby-Store Ajstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Løgstørvej 92
Ørsnæsgårde
9240 Nibe
 

Næstformand, Kirkeværge
Drøvten 1
Farstrup
9240 Nibe
 

Kirkeværge
Kildevej 3
Lundby
9240 Nibe
 

Kontaktperson
Stentevej 10
Farstrup
9240 Nibe
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Borupvej 82
Store Ajstrup
9240 Nibe
 

Menigt medlem
St.Ajstrupvej 49
Store Ajstrup
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Aalborgvej 161
Brøndum
9670 Løgstør
 

Kasserer, Sekretær
Staunvej 93
Farstrup
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Præstegårdsvej 15
Farstrup
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Kyøvej 2
Kyø
9240 Nibe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 8
Farstrup
9240 Nibe
 
 98686011
08 til 16 tirsdag til torsdag , fre til kl 12

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Farstrup-Lundby-Store Ajstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 47517958
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk