1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Løvel Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Åstrupvej 2
Åstrup
8830 Tjele
 

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sødalvej 1
Løvel
8830 Tjele
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Engvej 5
Løvel
8830 Tjele
 

Sekretær
Gl. Aalborgvej 6A
Løvel
8830 Tjele
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl. Aalborgvej 6C
Løvel
8830 Tjele
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 14
Rødding
8830 Tjele
 
 21643164

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Løvel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41635517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk