1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd

Formand
Nørregade 37
9480 Løkken

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Nansensvej 9
9480 Løkken
 
 22 80 80 10

Kontaktperson
Vendelbogade 17
9480 Løkken
 
 98 99 20 10

Kirkeværge(Furreby Kirke)
Vendelbogade 11
9480 Løkken

Kirkeværge(Løkken Kirke)
Parallelvej 24
9480 Løkken

Kasserer

Sognepræst (kirkebogsfører), Sognepræst
telefonnr. 98889096 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Overenskomstansat sognepræst
Harald Fischers Vej 1
9480 Løkken
 
 23410184

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64748416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk