1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lindum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Drøwten 18
Lindum
8830 Tjele
 

Næstformand
Skibdalvej 34
Lindum
8830 Tjele
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Engbrynet 1
Valsgård
9500 Hobro
 

Kasserer
Hobro Landevej 160
Sjørring
8830 Tjele
 

Menigt medlem
Hobro Landevej 128
Sjørring
8830 Tjele
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregade 27 A
Vammen
8830 Tjele
 
 86690150
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lindum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13423717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk