1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lime Sogns Menighedsråd

Formand
Hirsevej 6
Lime
8544 Mørke
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Skolegyde 3
Lime
8544 Mørke
 

Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Øksenhøjvej 19
Lime
8544 Mørke
 

Kasserer
Lemmervej 9
Lemmer
8544 Mørke
 

Menigt medlem
Øksenhøjvej 16
Lime
8544 Mørke
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Rønne Alle 27C
8410 Rønde

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lime Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18535416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk