1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lidemark Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Præstegårdsvej 5
Lidemark
4632 Bjæverskov
 

Kasserer
Lidemarksvej 84
4632 Bjæverskov

Kirkeværge
Lidemarksvej 48A
4632 Bjæverskov
 

Kontaktperson
Gummerødvej 1
4681 Herfølge
 

Menigt medlem
Lidemarksvej 77
4632 Bjæverskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Krogen 6
4632 Bjæverskov
 
 92435002

Sognepræst
 
 23302282

Overenskomstansat sognepræst
Lidemarksvej 77
4632 Bjæverskov
 
Træffes efter aftale Mobil: 23303121 Fredag fri  

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lidemark Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10205816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk