1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Levring Sogns Menighedsråd

Formand
Lillemøllevej 3
Levring
8620 Kjellerup
Søren Frits Klaris Madsen

Næstformand, Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Pinnebjergvej 6
Hindbjerg
8620 Kjellerup
Inger-Marie Tind Christensen

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hindbjergvej 7
Hindbjerg
8620 Kjellerup
Erik Tind Kristensen

Kontaktperson
Solvænget 10
Levring
8620 Kjellerup
 
 31621092
Jørn Stadel Petersen

Medlem af valgbestyrelsen
Skovsborgvej 12
Skovsborg
8620 Kjellerup
Inger Margrethe Hansen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bygaden 61
Levring
8620 Kjellerup
 
 21927584
Mandag er fridag.
Simon Christoffer Munch Fuhrmann

Sognepræst
Digterparken 1
8620 Kjellerup
 
 24885354
Mandag er fridag Mobil nr. 24885354
Anders Bo Engrob Jørgensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Levring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60236712
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk