1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lellinge Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ringstedvej 326
Lellinge
4600 Køge
 
 56820293/51285626

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Overdrevsvejen 82
Lellinge
4600 Køge
 

Kasserer
Vinkelstien 1
Lellinge
4600 Køge
 

Sekretær
Strædet 8
Lellinge
4600 Køge
 

Medlem af valgbestyrelsen
Granledet 3
4600 Køge
 

Kirkeværge - ikke medlem
Vesterledet 6
Lellinge
4600 Køge

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nyvej 49, Ølby
4600 Køge
 
 20478017
Mobil: 20478017 Fri mandag Kirkekontoret tlf 56640910

Sognepræst
Højelsevej 10 B
4623 Lille Skensved
 
 51197384
Mobil 5119 7384 Træffes efter aftale undtagen mandag

Overenskomstansat sognepræst
 
 51855936

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lellinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14848711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk