1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

Formand
Irishaven 29
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Næstformand, Kasserer
Valmuehaven 15
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Kontaktperson
Nøddelunden 398
Lille Smørum
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Kornvænget 60 1 tv
2750 Ballerup
 

Menigt medlem
Hindbærvangen 178
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Præstetoften 4A
Ledøje
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Nybølle Gadekærsvej 3
Nybølle
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Kong Svends Vej 63
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Hindbærvangen 94
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Kong Svends Vej 59
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Kirsebærvangen 47
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Dyvelåsen 48
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Klokkertoften 14
Ledøje
2765 Smørum
 

Menigt medlem
Frugtvangen 10
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Kirkeværge - ikke medlem
Tulipanhaven 42
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Formand for valgbestyrelsen
Irishaven 198
Smørumnedre
2765 Smørum
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nonnemosen 2
Smørumovre
2765 Smørum
 
 21705020
Fri fredag

Sognepræst
Ledøjetoften 10
Ledøje
2765 Smørum
 
 23340621
Fri fredag

Overenskomstansat sognepræst
 

Overenskomstansat sognepræst
 
Fri mandag

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20247517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk