1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Laurbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Kastanievej 2
Laurbjerg
8870 Langå
 
 60657453
Efter kl. 18.00

Næstformand, Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Naurvej 4
Laurbjerg
8870 Langå
 
 86468357 el. 20274017

Kirkeværge(Laurbjerg Kirke)
Østergade 28
Laurbjerg
8870 Langå

Menigt medlem
Naurvej 3
Laurbjerg
8870 Langå

Menigt medlem
Kirkevej 14
Laurbjerg
8870 Langå

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 34
Laurbjerg
8870 Langå
 
 86468032

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Laurbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37747815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk