1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Langå Sogns Menighedsråd

Formand
Villavej 22
8870 Langå
 

Næstformand, Kirkeværge
Villavej 36
8870 Langå
 

Kasserer
Helmsvej 15
8870 Langå

Sekretær
Kildevej 6
8870 Langå
 

Kontaktperson
Brorsonsvej 26
8870 Langå
 

Menigt medlem
Villavej 22
8870 Langå
 

Menigt medlem
Lohmannsgade 28
8870 Langå
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Hostrupsvej 35
8870 Langå
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hostrupsvej 61
8870 Langå
 
 51355544
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Langå Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17190814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk