1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Sophie Frederikke V 1
Tåsinge
5700 Svendborg

Næstformand
Ellen Grubbes Vej 14
Tved
5700 Svendborg
 

Kirkeværge
Strammelse Gade 81
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tinghavevej 1C
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Stjoulvej 15
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Sundbrovej 125
5700 Svendborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjerrebyvej 44
Tåsinge
5700 Svendborg
 
 62541217

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16999415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk