1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Menighedsrådsvalg

Information om menighedsrådsvalget 2016

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

 

Hvad er egentlig meningen med det hele?

 

 

 

MENIGHEDSRÅDETS ROLLE OG OPGAVER

 

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre.

 

 

 

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

 

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalme-sang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

 

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

 

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

 

 

 

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER

 

I Lading sogn består menighedsrådet af 5 valgte medlemmer.

 

 

 

FOR AT KUNNE STILLE OP SKAL DU:

 

Være over 18 år

 

Være medlem af folkekirken

 

Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

 

 

 

Sådan stiller du op

 

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE

 

 

 

For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste. Det er op til dig – og andre kandidater – at få sammensat listerne, der skal bakkes op af mindst fem stillere. I praksis foregår opstillingen dog oftest på et opstillingsmøde, der ligger i forlængelse af sognets orienteringsmøde.

 

 

 

DELTAG I ORIENTERINGSMØDET I DIT SOGN

 

Orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.30 i Lading sognehus.

 

 

 

KONTAKT DIT LOKALE MENIGHEDSRÅD

 

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn.

 

Derfor er det altid en god idé at kontakte sit lokale menighedsråd og høre, hvordan de organiserer deres arbejde. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage. Læs mere på menighedsraadsvalg2016.dk

 

 

 

Kandidatlister afleveres til:

 

Hans Berg, Møllebakken 19, 8471 Sabro

 

i perioden 20. september kl. 10.00 til 27. september kl. 18.00

 

 

Ved spørgsmål, ring til Hans Berg på 86948733 eller til Jendre Nørby Fyhn (sognepræst) på 86948030

 

 

Valgbestyrelsen:

Hans Berg (formand for valgbestyrelsen), Susanne Dalsgaard Hansen, Jendre Nørby Fyhn

 

Kontakt

Se under præster og medarbejdere
Se under præster og medarbejdere
Henvendelser vedrørende fødselsanmeldelse, navngivning, navneænding samt dødsfald og begravelser skal rettes til kordegn Mogens Jensen på 8696 9352. Se http://www.hammel-voldbykirke.dk/kontakt/ for træffetider.