1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lading Sogns Menighedsråd

Formand
Drosselvej 2
8450 Hammel
Majbrit Fie Juhl Skov

Næstformand, Sekretær, Kontaktperson
Lyngballevej 32
Fajstrup
8471 Sabro
 
Britta Meyer Larsen

Kirkeværge
Mødalvej 15
Skjoldelev
8471 Sabro
Orla Nielsen

Kasserer
Mandhusvej 2B
Lading
8471 Sabro
 

Menigt medlem
Engbakken 38
Lading
8471 Sabro
 

Menigt medlem, Orlov
Gl. Århusvej 293
8800 Viborg
Susanne Dalsgaard Hansen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Anbækvej 5
8450 Hammel
 
 23231876

Sognepræst
Sydmarken 36
Lading
8471 Sabro
 
 21203730
Træffes efter aftale
Emil Johannes Munk Sextus Lunn

Overenskomstansat sognepræst
Vestergade 5
8450 Hammel
 
 29430331
Majbrit Billesø Rasmussen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lading Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70411318
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk