1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Trekronervej 12
Tolstrup
8832 Skals
 

Næstformand
Nr. Borupvej 3
Borup
8832 Skals
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Boruphedevej 2
Borup
8832 Skals

Kirkeværge
Søndervej 1
Nr. Rind
8832 Skals
 

Kasserer
Ternevej 7
Ulbjerg
8832 Skals
 

Kontaktperson
Toftevej 3A
8832 Skals
 

Menigt medlem
Løgstørvej 57
Låstrup
8832 Skals
 

Menigt medlem
Tingvej 12C
Ulbjerg
8832 Skals
 

Menigt medlem
Sundvej 47
Nr. Rind
8832 Skals
 

Menigt medlem
Løgstørvej 80
Ulbjerg
8832 Skals
 

Menigt medlem
Låstrupvej 30
Låstrup
8832 Skals
 

Menigt medlem
Strandvejen 9A
Sundstrup
8832 Skals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sundstrupvej 1
Ulbjerg
8832 Skals
 
 86697226

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70559218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk