1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Låsby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hammelvej 10
8670 Låsby
 
 8695 1988

Næstformand
Kjærlingsvej 18
8670 Låsby
 

Kasserer
Hovedgaden 74
8670 Låsby

Kontaktperson
Kirkevej 3
8670 Låsby
 
 8695 1887 / 2143 3984

Kirkeværge - ikke medlem
Kiltorn 20
8670 Låsby
 
 8595 1504

Menigt medlem
Hovedgaden 23
8670 Låsby
 

Menigt medlem
Søndermarken 28
8670 Låsby
 

Menigt medlem
Sorringvej 1
8670 Låsby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
Gl. Rye
8680 Ry

Sognepræst
Thor Langes Vej 2
8670 Låsby
 
 61223799
Træffes ikke mandag

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Låsby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16588210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk