1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Krogstrupvej 3
3630 Jægerspris

Næstformand
Lyngerupvej 69
3630 Jægerspris

Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Bredagervej 11
4050 Skibby

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Jungehøj 74
Kyndby Huse
3630 Jægerspris

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Kyndbyvej 52
3630 Jægerspris
 
 47521136
Tirsdag - fredag 11-12

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kyndby-Krogstrup Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66799328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk