Menighedsråd

Kvaglund Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kvaglund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9099@SOGN.DK
CVR-nummer: 82652728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kvaglundparken 1 2 29
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 23609953
Næstformand
Kastanielunden 74
6705 Esbjerg Ø
Kasserer
Strynøvej 34
6710 Esbjerg V
Tlf: 51617367
Kontaktperson
Granlunden 91
6705 Esbjerg Ø
Kirkeværge
Granlunden 13
6705 Esbjerg Ø
Menigt medlem
Kastanielunden 30
6705 Esbjerg Ø
Menigt medlem
Kastanielunden 53
6705 Esbjerg Ø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Granlunden 35
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 75143529
Sognepræst
Vesterled 45
6851 Janderup Vestj
Tlf: 29474032
Overenskomstansat sognepræst
Skorpionens Kvarter 27
6710 Esbjerg V
Tlf: 81403039

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.