1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kvaglund Sogns Menighedsråd

Formand
Kvaglundparken 1 2 29
6705 Esbjerg Ø

Næstformand
Kastanielunden 74
6705 Esbjerg Ø
 

Kasserer
Strynøvej 34
6710 Esbjerg V

Kontaktperson
Granlunden 91
6705 Esbjerg Ø
 

Kirkeværge
Granlunden 13
6705 Esbjerg Ø
 

Menigt medlem
Kastanielunden 30
6705 Esbjerg Ø
 

Menigt medlem
Kastanielunden 53
6705 Esbjerg Ø
 

Sekretær - ikke medlem
Granlunden 90
6705 Esbjerg Ø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Granlunden 35
6705 Esbjerg Ø
 
 21592839

Sognepræst
Vesterled 45
6851 Janderup Vestj
 
 29474032

Overenskomstansat sognepræst
Skorpionens Kvarter 27
6710 Esbjerg V
 
 81403039

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kvaglund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 82652728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk