1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kværndrup Sogns Menighedsråd

Formand
Hedevej 5
5750 Ringe
 

Næstformand
Gl. Nyborgvej 46
5772 Kværndrup

Kasserer
Assensvej 29A
5750 Ringe
 

Kontaktperson
Kalkbrænderivej 12
5772 Kværndrup
 

Menigt medlem
Safranvænget 6
5772 Kværndrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 13
5772 Kværndrup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kværndrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23914212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk