1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kværndrup Sogns Menighedsråd

Formand
Engvej 14
5772 Kværndrup

Næstformand
Rødhøjsvej 12
5772 Kværndrup
 

Kirkeværge
Krusemyntevænget 10
5772 Kværndrup
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Mågevej 4
5772 Kværndrup

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kalkbrænderivej 12
5772 Kværndrup

Kontaktperson
Rødhøjsvej 10
5772 Kværndrup
 

Menigt medlem
Kalkbrænderivej 3
5772 Kværndrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 62271115 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kværndrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23914212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk