1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kregme Sogns Menighedsråd

Formand
Unholtvej 9
3300 Frederiksværk
Christian Ditlev Ravnborg

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand
Frederikssundsvej 14
3300 Frederiksværk
 
 21468355

Kirkeværge
Auderødvej 82
3300 Frederiksværk
 

Kontaktperson
Unholtvej 9
3300 Frederiksværk
 

Menigt medlem
Dyssevænget 51
3300 Frederiksværk
 

Menigt medlem
Lille Kregmevej 19
3300 Frederiksværk
 

Menigt medlem
Frederikssundsvej 6B st
3300 Frederiksværk
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Niels Larsensvej 21
3300 Frederiksværk
 

Sognepræst
 
 29460619
Træffes på telefon 29460619  Mandag er fridag.
Tina Folke Drigsdahl

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kregme Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54664613
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk